شرکت صنعت آفرین ماهان

توسعه فرهنگ زیست محیطی و نقش آن در توسعه پایدار

در مقاله زیر می خواهیم در مورد توسعه فرهنگ زیست محیطی  صحبت کنیم تا انتها مقاله با ما همراه باشید.

توسعه پایدار رویکردی گسترده به مشکلات اجتماعی،اقتصادی و زیست‌ محیطی ناشی از فعالیت‌های مختلف انسانی است، توسعه پایدار منجر به

استفاده بهینه از تمامی امکانات و فرصت ‌های محیطی و در نتیجه ارتقای سطح زندگی انسان در اراده واقعی و پایدار می‌شود.

از سوی دیگر، محیط زیست و حفظ و نگهداری آن هرگز به عنوان مانعی در مسیر توسعه تلقی نخواهد شد، بلکه محیط زیست بستر لازم برای توسعه محسوب می شود.

 

توسعه فرهنگ زیست محیط و نقش آن در توسعه پایدار

 

توسعه پایدار با حفاظت از محیط زیست

توسعه پایدار با حفاظت از محیط زیست، نتایج بهتر و مفیدتری را از عملکرد محیط‌های طبیعی و مصنوعی به دست می‌دهد، توسعه اکوتوریسم باید

سازگار با محیط‌زیست و منطبق با توسعه پایدار باشد، از سوی دیگر با توجه به تنوع زیست‌محیطی کشور و جاذبه های طبیعی، هیچ سازمانی به تنهایی

قادر به حفاظت از تمامی مناظر طبیعی نخواهد بود

و از آنجایی که محیط زیست هسته اصلی اکوتوریسم را تشکیل می دهد، گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و بهینه سازی صنعت اکوتوریسم و ​​

توسعه کلی آن در آینده باید مبتنی بر ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، توجه به جامعه محلی و مشارکت عمومی باشد. پیامدهای بلندمدت چنین

نگرشی باعث بهبود وضعیت اکوتوریسم، محیط زیست و توسعه پایدار در کشور خواهد شد.

 

توسعه پایدار با حفاظت از محیط زیست

 

ابعاد توسعه پایدار چیست؟

با توجه به آنچه تاکنون در مورد مفاهیم مختلف توسعه پایدار و هم افزایی آن بیان شد،

توسعه پایدار به طور کلی از سه بعد تشکیل شده است:

  • مسئولیت زیست محیطی:

توانایی استفاده از منابع طبیعی بدون تضعیف تعادل و یکپارچگی اکوسیستم ها باعث کاهش بار محیط زیست می شود.

  • همبستگی اجتماعی:

برابری فرصتی برای رفاه، کیفیت زندگی و توسعه پایدار انسانی است، توسعه باید توانایی های فردی را آزاد کند و نیازهای انسان را برآورده کند و در نتیجه

به فقر پایان دهد و همچنین کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد و زندگی امن با حقوق و آزادی های کامل را تضمین نماید.

  • بهره وری اقتصادی:

این گزینه شامل بهره وری فعالیت های اقتصادی و فناوری، تقویت سرمایه گذاری و بهره وری، رشد اقتصادی و پتانسیل تولید اقتصادی است.

توسعه فرهنگ زیست محیط مستلزم یک استراتژی ساختاری بلند مدت برای نظام‌ های اقتصادی و اجتماعی جهان است که هدف آن کاهش بار محیط‌

زیست و منابع طبیعی تا سطح پایدار مناسب و در عین حال حفظ کردن رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی است.

تنها توسعه ای که بتواند این سه بعد را متعادل کند می تواند در بلند مدت پایدار باشد، در مقابل، نادیده گرفتن یکی از این سه جنبه می تواند موفقیت

فرآیند توسعه را به خطر بیندازد.

 

ابعاد توسعه پایدار چیست؟

 

نقش تجارت و صنعت در توسعه پایدار

مشاغل و صنایع مختلف نقش مهمی در توسعه پایدار دارند، مشاغل و صنایع مختلف می توانند با ارتقای کیفیت محصولات خود گام بزرگی در این مسیر

بردارند. دستیابی به شش سیگما از طریق طراحی آزمایش‌ها تأثیر عمده‌ای بر توسعه پایدار خواهد داشت.

طراحی آزمایش به صنایع و کسب و کارها کمک می کند تا از منابع طبیعی به کمترین میزان و در عین حال به درست ترین شکل استفاده کنند و همچنین

هزینه تولید و فروش را کاهش دهند.

یکی از کارهایی که صاحبان مشاغل می توانند در این راستا انجام دهند، استخدام افراد متخصص و آگاه به توسعه پایدار است. شاید بتوانید در اینجا بگویید

که رابطه استخدام افراد آگاه با مشکلات و اهداف توسعه پایدار چیست؟

اشتباهی که ذهن بسیاری از مردم ایران است این است که توسعه پایدار فقط به محیط زیست مربوط می شود، در حالی که توسعه پایدار بسیار گسترده

است و اگر مسیر درستی داشته باشد، دنیای زیبایی را پیش رو خواهیم داشت.

فهرست مطالب

error: Content is protected !!