شرکت صنعت آفرین ماهان

ISO 45001

ISO 45001 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S) را تعیین می کند و راهنمایی هایی را برای استفاده از آن ارائه می دهد

تا سازمان ها را قادر سازد از آسیب ها و بیماری های ناشی از کار جلوگیری کنند و محیط های کاری ایمن و سالم را به طور فعال بهبود بخشند.

گواهینامه ISO 45001 به منظور کاهش تمامی عواملی که می توانند صدمات جبران ناپذیری به کارکنان و مشاغل وارد کنند طراحی شده است.

استانداردهای آن نتیجه تلاش‌های گسترده کمیته‌ای از کارشناسان مدیریت ایمنی و بهداشت است که تعدادی دیگر از رویکردهای سیستم مدیریت از

جمله ISO 9001 و ISO 14001 را از نزدیک مورد مطالعه قرار دادند. علاوه بر این، ISO 45001 برای استفاده با سایر روش‌های بهداشت حرفه‌ای موجود

طراحی شده است.

 

ایزو ایمنی و بهداشت 45001

 مدیریت ایمنی و بهداشت استاندارد ISO 45001

ISO 45001 یک استاندارد بین المللی برای سلامت و ایمنی در کار است که توسط کمیته های استاندارد ملی و بین المللی مستقل از دولت تهیه شده

است، این استاندارد که در مارس 2018 معرفی شد، جایگزین استاندارد فعلی (BS OHSAS 18001) است که لغو خواهد شد.

طبق قانون شما ملزم به اجرای ISO 45001 یا سایر استانداردهای مدیریت مشابه نیستید، اما آنها می توانند به ارائه یک چارچوب ساختاریافته برای

تضمین یک محل کار ایمن و سالم کمک کنند.

ISO 45001 با هدف ارائه و بهبود یک محیط کار ایمن و سالم برای کارگران و افراد تحت کنترل یک سازمان، چارچوبی ساختاریافته برای مدیریت پیشگیری از

آسیب های ناشی از کار و بیماری ها ارائه می دهد.

 

 مدیریت ایمنی و بهداشت استاندارد ISO 45001

مزایای استاندارد ISO 45001

یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 45001 سازمان را قادر می سازد تا عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی خود را از طریق موارد

زیر بهبود بخشد:

  • خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی خود را ایجاد و اجرا کنید.
  • فرآیندهای سیستماتیکی را ایجاد می کند که مفهوم و محتوای سازمان را در نظر می گیرد و ریسک ها، فرصت ها، قوانین و الزامات سازمان را در نظر می گیرد.
  • خطرات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت های سازمان را شناسایی کنید، سعی کنید آنها را حذف کنید یا کنترل هایی را برای کاهش اثرات احتمالی اعمال کنید.
  • ایجاد کنترل های عملیاتی برای مدیریت خطرات ایمنی و بهداشت شغلی و رعایت تعهدات قانونی و سایر الزامات.
  • دریافت گواهینامه ISO 45001 باعث افزایش آگاهی از خطرات بهداشتی و ایمنی در محل کار می شود.
  • عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی خود را ارزیابی کنید و اقدامات مناسب را برای بهبود آن انجام دهید.
  • اطمینان حاصل کنید که کارکنان نقش فعالی در سلامت و ایمنی شغلی دارند.

از مزایای اصلی استفاده از استاندارد 45001 می توان به ایجاد محیط کار سالم برای کارکنان، به حداقل رساندن حوادث شغلی، پیشگیری از حوادث و

بیماری های شغلی، رعایت الزامات و مقررات قانونی و مقرراتی، افزایش تعهد به انجام کار ایمن، کاهش خطرات شغلی در زمان به کارگیری و افزایش آن

اشاره کرد.

 

در مورد ISO 14001 بیشتر بدانید

 

مزایای استاندارد ISO 45001

بهداشت و ایمنی شغلی تحت استاندارد ISO 45001

ISO 45001 با هدف ارائه و بهبود یک محیط کار ایمن و سالم برای کارگران و افراد تحت کنترل یک سازمان، چارچوبی ساختاریافته برای مدیریت پیشگیری

از آسیب های ناشی از کار و بیماری ها ارائه می دهد. این استاندارد برای کمک به سازمان‌ها، صرف نظر از اندازه یا صنعت، در طراحی سیستم‌هایی

برای پیشگیری فعالانه از آسیب و بیماری کمک می‌کند. تمام الزامات آن به گونه ای طراحی شده است که در فرآیندهای مدیریت یک سازمان ادغام شود.

فهرست مطالب