شرکت صنعت آفرین ماهان

ارائه راه کارهایی در جهت ارتقاء فرهنگ صنعتی و ایمنی سازمان

در این مقاله قصد داریم در مورد ایمنی سازمان و ارائه راه کارهایی در جهت ارتقاع فرهنگ صنعتی صحبت کنیم.

شرکت هایی که امیدوارند ایمنی و امنیت در محیط کار را بهبود میبخشند، روش های مختلفی را در مدیریت خود در نظر می گیرند. اما برای نهادینه کردن

یک فرهنگ ایمنی و امنیت قوی، آنها باید بر ذهنیت ها و نگرش هایی که زمینه ساز رفتارهای ناامن و خطرناک است غلبه کنند.

بزرگترین شرکت های صنعتی که با خطرات محیط کار مواجه هستند، منابع قابل توجهی را برای کاهش صدمات و حوادث اختصاص می دهند.

آنها یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دارند و اغلب حوادث مرتبط با HSE را در گزارش های سالانه گنجانده اند، با این حال،

عملکرد ایمنی و پیاده سازی در بسیاری از سازمان ها پس از یک مرحله رشد و توسعه اولیه متوقف می شود.

 

ارائه راه کارهایی در جهت ارتقاع فرهنگ صنعتی و ایمنی سازمان

 

چگونه فرهنگ ایمنی را در سازمان خود افزایش دهیم؟

شناسایی نگرش ها و رفتارهای محدود کننده اولین گام حیاتی و مهم در ایجاد محیط و فرهنگ ایمنی پایدار و مداوم است. اما برای تغییر رفتار انتقادی و

مضطرب کارگران، شرکت ها باید گام دوم را نیز در نظر بگیرند: هماهنگی و سازماندهی مجموعه ای از تغییرات در نگرش ها است چهار اقدام اساسی و

کلیدی برای موفقیت این تغییر حیاتی است.

 

چگونه فرهنگ ایمنی را در سازمان خود افزایش دهیم؟

 

۴ راهکار کلیدی برای افزایش فرهنگ ایمنی

  • مرحله اول: پاداش دادن به رفتارهای امن
  • مرحله دوم: توضیح دهید و روشن کنید که ایمنی و امنیت در اولویت هستند
  • مرحله سوم: توسعه مهارت های ارتباطی و تعاملی
  • مرحله چهارم: مدل سازی رفتار از پایه

اهمیت داشتن فرهنگ ایمنی مناسب برای بهبود وضعیت ایمنی سازمان ها و جوامع غیرقابل انکار است. وجود فرهنگ ایمنی مناسب در سازمان باعث

نهادینه شدن انواع خاصی از رفتار، ارزش ها، باورها و افکار در ارزش های اصلی، خط مشی ها، رفتار کارکنان و مدیران سازمان می شود و در نتیجه

سازمان را به سمت هدف بهبود مستمر ایمنی سوق می دهد.

 

۴ راهکار کلیدی برای افزایش فرهنگ ایمنی

 

به همین دلیل است که توسعه فرهنگ ایمنی یکی از اولویت های اصلی مدیریت ایمنی در سازمان ها محسوب می شود و یکی از مهمترین اصول توسعه

فرهنگی ارزیابی فرهنگ ایمنی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان است.

همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود و بر اساس این تصمیمات ارتقای فرهنگ ایمنی شناسایی شده و باید در جهت بهبود آن اقدام شود. ایجاد حادثه

می تواند ناشی از انسان باشد یا به دلیل نقص در ماشین آلات و محیط کار و اغلب ترکیبی از همه این عوامل، برای جلوگیری از حوادث، در تمام این موارد

باید ریشه ها بررسی شود.

فهرست مطالب

error: Content is protected !!