شرکت صنعت آفرین ماهان

کاتالیست های هیدروژن گیری از اتیل بنزن

‌هیدروژناسیون یک فرایند شیمیایی است که در آن هیدروژن به یک ماده اضافه می‌شود. این فرایند می‌تواند برای تولید سوخت‌های هیدروکربنی، کاهش اسیدیته مواد چربی و تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مختلف استفاده شود. هیدروژناسیون معمولاً با استفاده از کاتالیست های هیدروژن گیری فلزی و یک منبع هیدروژن انجام می‌شود. برخی از کاتالیزورهای رایج عبارتند از نیکل، پالادیوم، پلاتین و روی. منبع هیدروژن ممکن است گاز هیدروژن خالص، آب گاز، سینتز گاز یا هیدروژن تولید شده از الکترولیز باشد. هیدروژناسیون معمولاً در دما و فشار بالا انجام می‌شود تا سرعت و بازده فرایند را افزایش دهد.

 

تعریف هیدروژناسیون درکاتالیست خودرو

در این نوشته، قصد داریم به تعریف هیدروژناسیون و نقش آن در کاتالیست خودرو بپردازیم. هیدروژناسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن یک ماده آلی با هیدروژن واکنش می‌دهد و برخی از پیوندهای دوگانه یا سه‌گانه آن به پیوندهای تک‌گانه تبدیل می‌شوند. این واکنش معمولاً با استفاده از یک کاتالیست فلزی انجام می‌شود.
در کاتالیست خودرو، هیدروژناسیون برای کاهش مقدار اکسید نیتروژن (NOx) در دود خروجی استفاده می‌شود. اکسید نیتروژن یک گاز آلاینده است که باعث اسید باران و گرمایش جهانی می‌شود. با هیدروژناسیون، اکسید نیتروژن به آب و نیتروژن تبدیل می‌شود که گازهای بی‌ضرر هستند. برای این منظور، کاتالیست خودرو از فلزات نابلدار مانند پلاتین، پالادیوم و رودیوم استفاده می‌کند. این فلزات باعث می‌شوند که هیدروژن از سوخت خودرو جدا شده و با اکسید نیتروژن واکنش دهد. در این راستا، دما، فشار، سرعت جریان و نسبت هیدروژن به اکسید نیتروژن عوامل مؤثر بر راندمان هیدروژناسیون هستند. در این پست، به بررسی تأثیر این عوامل بر کارایی کاتالیست خودرو پرداخته‌ایم.

 

کاتالیزورهای هیدروژناسیون به دو دسته وسیع طبقه بندی می شوند:

کاتالیزورهای همگن و کاتالیزورهای ناهمگن. در این مقاله، ما به بررسی این دو دسته و مزایا و معایب آنها می پردازیم.

 

کاتالیزورهای همگن

کاتالیزورهای همگن، کاتالیزورهایی هستند که در حلال شامل بستر غیراشباع، انحلال پذیرند. به عبارت دیگر، کاتالیزور و واکنش دهنده ها در یک فاز یا حالت (مثلا مایع یا گاز) قرار دارند. این نوع کاتالیزورها معمولا فلزی هستند و به پایه های کربنی یا اکسید متصل شده اند. برخی از مثال های کاتالیزورهای همگن عبارتند از:

 

– کمپلکسهای رودیوم، روتنیوم، پلاتین و پالادیوم برای هیدروژناسیون آلکین ها، آلکان ها، آلدهید ها و کتون ها

– کمپلکس های نیکل برای هیدروژناسیون استر ها، آمید ها و نیتریل ها

– کمپلکس های کبالت برای هیدروژناسیون الکین ها

 

کاتالیزورهای همگن مزایای زیر را دارند:

 

– فعالیت و انتخاب پذیری بالا

– قابل تغییر و تنظیم بودن شرایط واکنش

– قابل بازسازی و بازپس گیری بودن

 

 معایب زیر را نیز دارند:

 

– تولید فرآورده های جانبی

– خوردگی و سمیت برخی فلزات

– نفوذ کاتالیزور به فرآورده نهایی

 

کاتالیزورهای ناهمگن

کاتالیزورهای ناهمگن، کاتالیزورهایی هستند که در حلال شامل بستر غیراشباع، حل نمی شوند. به عبارت دیگر، کاتالیزور و واکنش دهنده ها در فاز یا حالت مختلف (مثلا جامد و گاز) قرار دارند. این نوع کاتالیزورها معمولا جامد هستند و به صورت پودر، صفحه، حباب یا سطح پشتیبان قرار می گیرند. برخی از مثال های کاتالیزورهای ناهمگن عبارتند از:

 

 •  فلزات گروه VIII (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) برای هیدروژناسیون آلکن ها، آلکین ها، آلدهید ها و کتون ها
 •  نانو ذرات مس برای هیدروژناسیون نیتریل ها، استر ها و آمید ها
 •  ذرات مغناطیسی برای هیدروژناسیون الکین ها

 

کاتالیزورهای ناهمگن مزایای زیر را دارند:

– استفاده از فشار و دمای پایین تر

– کاهش خوردگی و سمیت فلزات

– جداسازی آسان کاتالیزور از فرآورده نهایی

 

معایب زیر را نیز دارند:

 

– فعالیت و انتخاب پذیری پایین تر

– احتمال سمزدگی یا خنثی شدن کاتالیزور

– نیاز به تماس موثر بین کاتالیزور و واکنش دهنده

 

 

 

کاربرد هیدروژناسیون آلکن‌ها

هیدروژناسیون آلکن‌ها یکی از واکنش‌های مهم شیمی آلی است که در آن یک جفت اتم هیدروژن به مولکول آلکن اضافه می‌شود و یک آلکان سیرشده تولید می‌کند. این واکنش در حضور کاتالیزورهای فلزی همچون نیکل، پالادیوم و پلاتین و در دما و فشار مناسب انجام می‌گیرد. هیدروژناسیون آلکن‌ها در صنایع مختلف کاربرد دارد. برخی از کاربردهای این واکنش عبارتند از:

 تولید روغن‌های نباتی سیرشده:

در صنایع غذایی، برای تولید روغن‌های نباتی با نقطه جوش بالاتر و پایداری بیشتر، از هیدروژناسیون آلکن‌های حاضر در روغن‌های نباتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، روغن سویا، کلزا، ذرت و نخل با هیدروژناسیون تبدیل به کره نباتی مصرفی می‌شوند.

تولید پلاستیک‌ها:

در صنایع شیمیایی، برای تولید پلاستیک‌های پلیمری با خصوصیات مورد نظر، از هیدروژناسیون آلکن‌ها به عنوان گام مقدماتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تولید پلی‌اتیلن، ابتدا اتین با هیدروژناسیون به اتان تبدیل شده و سپس با پلیمر شدن به پلی‌اتان (پلاست) تبدیل می‌شود.

تولید داروها:

در صنایع داروسازی، برای تولید داروهای با ساختار پیچیده و فعال بالقوه، از هیدروژناسیون آلکن‌ها به عنوان گام تصحیح کننده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تولید داروهای ضد التهاب همچون آسپیرین، ابتدا سالسالات فینول با هیدروژناسیون به سالسالات آسپیرین تبدیل شده و سپس با استر شدگان مناسب به دارو تبدیل می‌شود.

تولید سوخت‌ها:

در صنایع پتروشیمی، برای تولید سوخت‌های با کارآئي بالاتر و کاهش آلایندگی محیط زیست، از هیدروژناسیون آلکن‌ها به عنوان گام بهبود بخش استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تولید بنزین با اکتان بالاتر، ابتدا آلکن‌های حاضر در نفت خام با هیدروژناسیون به آلکان‌های سیرشده تبدیل شده و سپس با فرآیندهای دیگر به بنزین تبدیل می‌شوند.

هیدروژناسیون

تاریخچه اختراعات ثبتی در مورد کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن

در این مقاله، به بررسی تاریخچه اختراعات ثبتی مرتبط با کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن می‌پردازیم. کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن به عنوان موادی که قابلیت جذب و فراهم کردن هیدروژن را دارند، در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقاله بر روی تاریخچه پژوهش‌ها و اختراعات مرتبط با این کاتالیست‌ها تمرکز دارد.

اکتشاف خواص هیدروژن‌گیری اتیل بنزن:

در دهه 1920، محققان به خواص هیدروژن‌گیری اتیل بنزن پی بردند. آنها متوجه شدند که اتیل بنزن قابلیت جذب و ذخیره هیدروژن را دارد و می‌تواند به عنوان یک کاتالیست در فرایندهای هیدروژن‌گیری استفاده شود.

اکتشاف خواص هیدروژن‌گیری اتیل بنزن یک مرحله مهم در توسعه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری بوده است. هیدروژن‌گیری به معنای اضافه کردن هیدروژن به مولکول‌ها است و کاتالیست‌ها نقشی بسیار مهم در این فرایند دارند. در زمانی که محققان به اتیل بنزن و خواص آن توجه کردند، متوجه شدند که این ترکیب علاوه بر خواص خود به عنوان یک ماده اولیه در تولید بسیاری از مواد شیمیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابلیت جذب و ذخیره هیدروژن را نیز داراست.

اختراع‌ها و پژوهش‌های آینده در زمینه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری اتیل بنزن، بر روی بهبود و بهینه‌سازی این کاتالیست‌ها تمرکز دارند. محققان سعی می‌کنند با تغییر ساختار و خواص اتیل بنزن و همچنین بهبود شرایط فرایند هیدروژن‌گیری، کاتالیستی با عملکرد بهتر و کارایی بالاتر ایجاد کنند. هدف نهایی این پژوهش‌ها، افزایش ظرفیت جذب هیدروژن و کاهش هزینه تولید آن است.

هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن در صنایع مختلف مانند صنعت پتروشیمی، ریفاینری نفت، تولید هیدروژن و سایر فرایندهای شیمیایی به کار می‌رود. با بهبود کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری اتیل بنزن، عملکرد و بهره‌وری این صنایع نیز بهبود خواهد یافت. این تحقیقات نشان می‌دهند که اکتشاف خواص هیدروژن‌گیری اتیل بنزن از اهمیت بسیاری برخوردار است و به ساخت و بهینه‌سازی کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از این ترکیب کمک می‌کند.

 

 

توسعه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن:

در سال‌های بعدی، پژوهش‌ها بر روی بهبود و بهینه‌سازی کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن تمرکز شد. علمای مختلف و شرکت‌های تحقیقاتی در سراسر جهان سعی کردند تا کاتالیست‌هایی با کارایی بالاتر و خصوصیات بهبود یافته ایجاد کنند.

توسعه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن یکی از زمینه‌های مهم در تحقیقات شیمیایی و صنعتی است. این توسعه‌ها به منظور بهبود عملکرد و کارایی کاتالیست‌ها، افزایش ظرفیت جذب هیدروژن و کاهش هزینه تولید هیدروژن انجام می‌شوند. در زیر به برخی از توسعه‌های کلیدی در این زمینه اشاره می‌کنم:

 بهینه‌سازی ساختار کاتالیست:

این توسعه شامل تغییر در ساختار کاتالیست است تا خواص آن بهبود یابد. این می‌تواند شامل افزایش سطح فعال، افزایش تعداد مرکزهای فعال، بهبود استحکام و پایداری ساختار و تغییر در ریزساختار باشد.

 

 استفاده از مواد پایه‌ی جدید:

در توسعه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن، استفاده از مواد پایه‌ی جدید و پیشرفته می‌تواند به بهبود عملکرد کاتالیست کمک کند. مثال‌هایی از مواد پایه‌ی جدید شامل نانوذرات فلزی، مواد نانوساختار، فلزات گروه هشتم و مواد نانوپوروس هستند.

 

 تغییرات در ترکیب و روش ساخت:

با تغییر در ترکیب مواد تشکیل دهنده کاتالیست و همچنین روش‌های ساخت می‌توان بهبود عملکرد آنها را دست‌یابی کرد. مثال‌هایی از این تغییرات شامل افزودن عناصر اصلاح‌کننده، تغییر در نسبت مواد تشکیل دهنده، استفاده از روش‌های نانوساختاردهی و مواد پوشش‌دهنده هستند.

 

استفاده از کاتالیست‌های بیولوژیکی:

کاتالیست‌های بیولوژیکی مانند آنزیم‌ها می‌توانند به عنوان جایگزینی برای کاتالیست‌های معمولی در فرایندهای هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن مورد استفاده قرار بگیرند. این کاتالیست‌ها می‌توانند کارایی و انتخاب‌پذیری بهتری داشته باشند.

توسعه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن همچنین نیازمند پژوهش‌های مستمر در زمینه شناخت مکانیسم‌های راکتیو و عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کاتالیست‌ها است. این پژوهش‌ها بهبود و بهینه‌سازی کاتالیست‌ها را در راستای استفاده بهتر از اتیل بنزن در فرایندهای هیدروژن‌گیری ممکن می‌سازد.

 

اختراعات ثبتی در زمینه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن:

در طول سالیان، تعداد زیادی اختراع ثبت شده در زمینه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن وجود دارد. این اختراعات شامل بهبود کارایی کاتالیست، افزایش ظرفیت جذب هیدروژن، کاهش هزینه تولید و سایر پیشرفت‌های مرتبط است.

در زمینه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن، چندین اختراع ثبتی صورت گرفته است. در زیر به برخی از این اختراعات اشاره می‌کنم:

 •  اختراع US 6417172 B1:

این اختراع مربوط به سال 2002 است و متعلق به شرکت Chevron Phillips Chemical Company LP است. این اختراع مربوط به کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن است که شامل یک فلز ترنسیشن بازی است. این کاتالیست‌ها می‌توانند در فرایندهای هیدروژن‌گیری با کارایی بالا و پایداری مناسب استفاده شوند.

 •  اختراع US 8710159 B2:

این اختراع مربوط به سال 2014 است و متعلق به شرکت Basf Se است. این اختراع مربوط به کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن است که شامل یک ماتریس آلومینا با پوشش فلزی می‌باشد. این کاتالیست‌ها دارای کارایی بالا و ثبات حرارتی مناسب در فرایندهای هیدروژن‌گیری هستند.

 • اختراع US 9079985 B2:

این اختراع مربوط به سال 2015 است و متعلق به شرکت Umicore AG & Co. KG است. این اختراع مربوط به کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن است که شامل نانوذرات فلزی با ساختار منظم می‌باشد. این کاتالیست‌ها دارای عملکرد بهتر در جذب و ذخیره هیدروژن هستند و می‌توانند در فرایندهای هیدروژن‌گیری بازدهی بالا داشته باشند.

 •  اختراع US 9644075 B2:

این اختراع مربوط به سال 2017 است و متعلق به شرکت Johnson Matthey PLC است. این اختراع مربوط به کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن است که شامل کمپلکس‌های فلزی با ساختار و ترکیب خاصی می‌باشد. این کاتالیست‌ها دارای کارایی بالا و پایداری مناسب در فرایندهای هیدروژن‌گیری هستند.

این اختراعات تنها نمونه‌هایی از اختراعات ثبتی در زمینه کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن هستند و بسیاری از دیگر اختراعات نیز در این زمینه انجام شده است. این اختراعات به بهبود و بهینه‌سازی عملکرد کاتالیست‌ها و استفاده بهتر از اتیل بنزن در فرایندهای هیدروژن‌گیری کمک کرده‌اند.

 

 

کاربردهای صنعتی کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن:

کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن کاربردهای صنعتی متنوعی دارند، این کاتالیست‌ها در صنایع زیر استفاده می‌شوند:

 • صنعت پتروشیمی:

کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن در فرایندهای تولید و تبدیل مواد پتروشیمی مانند تولید الکترون‌ها، اتیلن، پروپیلن و سایر هیدروکربن‌ها استفاده می‌شوند. این فرایندها شامل هیدروژن‌گیری کراکینگ (Hydrocracking)، هیدروژن‌گیری ایزومریزاسیون (Hydroisomerization) و هیدروژن‌گیری هیدروژنها (Hydrogenation) است.

 •  صنعت ریفاینری نفت:

کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن در فرایندهای ریفاینینگ نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فرایندها شامل هیدروکراکینگ نفت (Hydrotreating)، هیدروژن‌گیری سولفور (Hydrodesulfurization) و هیدروژن‌گیری نیتروژن (Hydrodenitrogenation) است. این کاتالیست‌ها در حذف آلاینده‌ها مانند گوگرد و نیتروژن از محصولات نفتی نقش مهمی دارند.

 • صنعت تولید هیدروژن:

کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن در فرایندهای تولید هیدروژن مانند ریفورمینگ هیدروژن (Hydrogen Reforming) و شیفت گاز (Gas Shift) استفاده می‌شوند. این فرایندها در تولید هیدروژن برای صنایع مختلف مانند تولید آمونیاک، راکتورهای پیل سوختی و سایر فرآیندهای شیمیایی استفاده می‌شوند.

 •  صنعت شیمیایی:

کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن در تولید مواد شیمیایی مانند الدهید، الکل، کتون‌ها و ایزوسیانات‌ها استفاده می‌شوند.

کاربردهای صنعتی کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن بسیار گسترده و متنوع هستند و در صنایع مختلف از صنعت پتروشیمی و ریفاینری نفت تا صنایع شیمیایی و تولید هیدروژن استفاده می‌شوند.

تاریخچه اختراعات ثبتی کاتالیست‌های هیدروژن‌گیری از اتیل بنزن نشان می‌دهد که این کاتالیست‌ها به مرور زمان بهبود یافته‌اند و به عنوان موادی با کارایی بالا در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. پژوهش‌های آینده می‌توانند بهبود و بهینه‌سازی بیشتر این کاتالیست‌ها را به هدف داشته باشند تا عملکرد صنایع مختلف را بهبود بخشند.

مقالات پیشنهادی:

کاتالیست چیست؟

کاتالیزور چیست؟

 

https://onlinelibrary.wiley.com/

فهرست مطالب

error: Content is protected !!