شرکت صنعت آفرین ماهان

منیفولد ورودی چیست؟

منیفولد ورودی مجموعه ای از لوله ها است که هوای وارد شده به موتور را به طور مساوی در هر یک از سیلندرها توزیع می کند تا مقدار مناسب هوا با مقدار مناسب گاز مخلوط شود. ماشینت نفس میکشه بله، درست شنیدید: اگر عملکرد ماشین را مانند بدن انسان در نظر بگیریم پس درست است […]

منیفولد چیست؟

مکانیک منیفولد

مطمئناٌ درباره اینکه موتور خودرو به وسیله احتراق کار می‌کند شنیده اید،برای اینکه این احتراق به صورت درستی انجام شود قطعه منیفولد وظیفه توزیع یکنواخت مخلوط هوا و بنزین(یا فقط هوا در موتور تزریق مستقیم) را به هر درگاه سرسیلندر برای بهینه سازی راندمان و عملکرد درست موتور بر عهده دارد. همچنین ماشین هایی که […]

error: Content is protected !!