آزمایشگاه

آزمایشگاه​

آزمایشگاه صنعت آفرین ماهان
آزمون اندازه گیری توزیع سایزذرات پودرومحلول
ازمون اندازه گیری ظرفیت ذخیره o2 درکاتالیست
آزمون پیرسازی مصنوعی مبدل های کاتالیستی
Previous
Next

آزمایشات انجام شده

نسبت رضایتمندی مشتریان
Customer satisfaction ratio 90%
میزان آزمایشات موفق
Success rate of tests 50%
ضریب ریسک
Risk factor 5%

گواهینامه‌ها

نحوه ثبت سفارش