شرکت صنعت آفرین ماهان

کاتالیزور ماشین طعمه سارقان!

سرقت مبدل کاتالیزور

سرقت مبدل کاتالیزوری در سراسر جهان در حال افزایش است. اما چرا سارقان آنها را هدف قرار می دهند؟ مبدل کاتالیزوری کاتالیستی چیست؟ مبدل کاتالیزوری  را اگر بخواهیم به زبان ساده تعریف کنیم بخشی از سیستم اگزوز است که وظیفه تبدیل مواد سمی به مواد کمتر مضر مانند بخار آب و دی اکسید را بر […]

کاتالیست چیست؟

کاتالیست 1975

 کاتالیست یا کاتالیزور خودرو  امروزه اعضا جدا نشدنی از خودرو ها هستند. ماهیت کاتالیست (کاتالیزور) چیست؟  برای درک بهتر اول با معنی کاتالیست آشنا شوید،اصطلاح «کاتالیزور» از کلمه یونانی  καταλύειν، kataluein به معنای «شل کردن» یا «باز کردن» گرفته شده است. مفهوم کاتالیز توسط شیمیدان الیزابت فولهام، بر اساس کار جدید او در آزمایش‌های کاهش […]