دلایل افزایش مصرف سوخت خودرو

دلایل افزایش مصرف سوخت خودرو

مصرف سوخت خودرو: اگر اخیرا متوجه شده اید که مصرف سوخت خودروی شما افزایش یافته است، این مقاله برای شما مناسب است. احتمالا شما هم می دانید که یکی از دلایل ارزشمند بودن خودروهای اقتصادی مصرف سوخت آنها است زیرا مصرف سوخت کم به معنای صرف هزینه کمتر برای پرکردن باک خودرو است. بنابراین اگر […]

نحوه تشخیص معیوب بودن کاتالیست خودرو

نحوه تشخیص معیوب بودن کاتالیست خودرو

نحوه تشخیص معیوب بودن کاتالیست خودرو: کاتالیزور خودرو دود گازهای خروجی اگزوز را از ذرات خطرناک و سمی پاک می کند که در هنگام تولید خودرو در مسیر خروجی اگزوز نصب می شود و معمولاً پس از 150 هزار کیلومتر باید کاتالیزور تعویض شود اما در ایران به دلیل کیفیت پایین بنزین بهتر است بعد […]

کاتالیزور چیست و چه کاربردی دارد

کاتالیزور چیست

کاتالیزور چیست: مبدل کاتالیزور، یک دستگاه کنترل آلاینده خودرو است که برای تبدیل گازهای سمی که در اگزوز موتور و از احتراق داخلی ظاهر میشوند،با انجام واکنش های شیمیایی کاتالیز شده و به تبدیل گاز سمی کمتر استفاده می شود، واکنش ها بسته به نوع کاتالیزور نصب شده متفاوت است.     چه موادی در […]