کاتالیزور چه کاری انجام میدهد و چگونه کار میکند؟

کاتالیزور چه کاری انجام میدهد و چگونه کار میکند؟

مبدل کاتالیزوری یک دستگاه کنترل انتشار خروجی اگزوز است که گازهای سمی و آلاینده های موجود در گاز خروجی از موتور احتراق داخلی را با کاتالیز کردن یک واکنش ردوکس به آلاینده های کمتر سمی تبدیل می کند. مبدل‌های کاتالیزوری معمولاً با موتورهای احتراق داخلی که با بنزین یا گازوئیل سوخت می‌شوند. از جمله موتورهای […]