کاتالیزور خودرو چیست و از چه موادی تشکیل شده؟

کاتالیزور خودرو چیست و از چه موادی تشکیل شده؟

مبدل کاتالیزوری یک دستگاه کنترل آلاینده های خودرو است که برای تبدیل محصولات جانبی سمی احتراق (که در اگزوز موتور احتراق داخلی رخ می دهد) به مواد کمتر سمی با انجام واکنش های شیمیایی کاتالیز شده استفاده می شود. واکنش ها بسته به نوع کاتالیزور نصب شده متفاوت است. چه موادی در مبدل های کاتالیزوری […]