شرکت صنعت آفرین ماهان

کاتالیست چیست؟

کاتالیست 1975

 کاتالیست یا کاتالیزور خودرو  امروزه اعضا جدا نشدنی از خودرو ها هستند. ماهیت کاتالیست (کاتالیزور) چیست؟  برای درک بهتر اول با معنی کاتالیست آشنا شوید،اصطلاح «کاتالیزور» از کلمه یونانی  καταλύειν، kataluein به معنای «شل کردن» یا «باز کردن» گرفته شده است. مفهوم کاتالیز توسط شیمیدان الیزابت فولهام، بر اساس کار جدید او در آزمایش‌های کاهش […]