انواع مبدل های کاتالیزوری

انواع مبدل های کاتالیزوری

همانطور که در مقاله های قبل ذکر شد، دو کاتالیزور اصلی – احیا و اکسیداسیون – وجود دارد که می توانند در یک سیستم اگزوز برای کنترل گازهای خاص استفاده شوند. بسته به سال خودرو و نوع مبدل کاتالیزوری آن، ممکن است کاتالیزور کاهشی در محل وجود نداشته باشد. دو نوع اصلی مبدل کاتالیزوری وجود […]