شرکت صنعت آفرین ماهان

محصولات و خدمات سام کت

فروش آنلاین محصولات

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پژو 206 تیپ 5 و رانا TU5
حجم موتور : 1600cc

قیمت : 26,067,900 ریال

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پژو 206 تیپ 2 TU3
حجم موتور : 1400cc

قیمت : 25,537,800 ریال

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پژو 405 و پژو پارس R2
حجم موتور : 1800cc

قیمت : 25,286,700 ریال

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پراید و پراید وانت یورو 4
حجم موتور : 1300cc

قیمت : 25,389,000 ریال

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست تیبا و ساینا یورو 4 و 5
حجم موتور : 1500cc

قیمت : 29,016,000 ریال

مجموعه کاتالیست‌های ایرانخودرو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پژو 206 تیپ 5 و رانا TU5
حجم موتور : 1600cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پژو 206 تیپ 2 TU3
حجم موتور : 1400cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست دنا و سمند ( EF7 )
حجم موتور : 1600cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پژو 405 و پژو پارس R2
حجم موتور : 1800cc

کاتاباکس‌های ایرانخودرو

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس آردی و پیکان وانت
حجم موتور : 1600cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس قطر 97 عمومی
حجم موتور : 1600cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس پژو 405

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس دنا و سمند EF7
قطر 118

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس 206 و رانا
قطر 97

مجموعه کاتالیست‌های سایپا

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست تیبا و ساینا یورو 4 و 5
حجم موتور : 1500cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست شاهین
حجم موتور : 1500cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پراید و پراید وانت یورو 4
حجم موتور : 1300cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست استیل تیبا
حجم موتور : 1500cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست پراید یورو 2
حجم موتور : 1300cc

کاتاباکس های سایپا

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس تیبا و ساینا
کاتاباکس قطر 101 حجم موتور : 1600cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتاباکس پراید
قطر 93

مزدا و زامیاد

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مجموعه کاتالیست مزدا
حجم موتور : 1500cc

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کاتالیست نیسان Ni و Nib
حجم موتور : 2400cc

محافظ های حرارتی

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

محافظ حرارتی پراید

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

محافظ حرارتی تیبا

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

محافظ حرارتی ME16

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

محافظ حرارتی نیسان

خدمات آزمایشگاه

کوره :
1) آزمون پایداری پایه سرامیکی
2) آزمون شوک حرارتی پایه سرامیکی

دستگاه آون :
1 ) آزمون اندازه گیری درصد جذب آب
2) آزمون اندازه گیری چسبندگی واشکوت
مبدل های کاتالیستی خودرو با استفاده از حمام الکتراسونیک


آزمون اندازه گیری غلظت یون کلر در آب


دستگاه پارتیکل سایز :
آزمون اندازه گیری توزیع اندازه ذرات مواد کاتالیستی بوسیله واپاشی نور لیزر

ست آپ تهیه دوغاب


دستگاه ویسکومتر و دستگاه هات پلیت


ست آپ کاتالیست :
آزمون اندازه گیری دمای تبدیل 50 درصد آلاینده ها در مبدل های کاتالیستی کلیه خودروهای سنگین و سبک .


میکروسکوپ :
1) آزمون اندازه گیری ضخامت پوشش فلزی و اکسیدی
به روش میکروسکپی سطح مقطع
2) ضخامت دیواره سلول پایه سرامیکی مبدل های
کاتالیستی خودرو

ICP :
آزمون اندازه گیری پلاتین ، پالادیوم ، رودیوم در مبدل های کاتالیستی خودرو به روش اسپکتورومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES)

آزمون پیرسازی مصنوعی مبدل های کاتالیستی کلیه خودروهای سنگین و سبک