شرکت صنعت آفرین ماهان

حساب کاربری

فروشگاه

 • مكان گيرنده

  خودرو- مبدل های کاتالیستی جایگزین- ویژگی ها و روش آزمون (6-4)

  27.000 تومان
 • مكان گيرنده

  آزمون اندازه گیری درصد ماده خشک نمونه

  180.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری غلظت یون کلر در نمونه آب

  آزمون اندازه گیری غلظت یون کلر در نمونه آب شهری

  900.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری ویسکوزیته

  آزمون اندازه گیری ویسکوزیته

  378.000 تومان
 • آزمون تعیین میزان چسبندگی واشکوت کاتالیست

  آزمون تعیین میزان چسبندگی واشکوت مبدل های کاتالیستی خودرو با استفاده از حمام التراسونیک

  1.350.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری ضخامت لایه کاتالیست ها

  آزمون اندازه گیری ضخامت لایه مبدل های کاتالیستی کلیه خودروهای سبک و سنگین (10-1000µm)

  1.417.500 تومان
 • آزمون اندازه گیری PH محلول های آبی 0-14

  آزمون اندازه گیری PH محلول های آبی 0-14

  45.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری توزیع سایزذرات پودرومحلول

  آزمون اندازه گیری توزیع سایز ذرات پودر و محلول با پراکندگی اشعه لیزر (0.1 – 2000µm)

  378.000 تومان
 • آزمون پیرسازی مصنوعی مبدل های کاتالیستی

  آزمون پیرسازی مصنوعی مبدل های کاتالیستی کلیه خودروهای سنگین و سبک

  18.900.000 تومان
 • آزمون پیرسازی مبدل های کاتالیستی

  آزمون پیرسازی مبدل های کاتالیستی کلیه خودروهای سنگین و سبک

  16.200.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری دمای تبدیل 50 درصد آلاینده ها (CO, HC, NOx) در مبدل های کاتالیستی

  18.900.000 تومان
 • ازمون اندازه گیری ظرفیت ذخیره o2 درکاتالیست

  ازمون اندازه گیری ظرفیت ذخیره اکسیژن در مبدل های کاتالیستی خودرو

  11.475.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری درصد جذب آب،ابعاد وتعداد سلول پایه سرامیکی

  آزمون اندازه گیری درصد جذب آب، ابعاد، تعداد و ضخامت سلول پایه سرامیکی مبدل های کاتالیستی

  742.500 تومان
 • آزمون شوک حرارتی پایه سرامیکی کاتالیست

  آزمون شوک حرارتی پایه سرامیکی کاتالیست در دماهای بالا

  11.475.000 تومان
 • آزمون سنجش پایداری پایه سرامیکی کاتالیست

  آزمون سنجش پایداری پایه سرامیکی کاتالیست در دماهای بالا

  11.475.000 تومان
 • آزمون اندازه گیری پلاتین،پالادیوم و رودیم

  آزمون اندازه گیری پلاتین،پالادیوم و رودیم در مبدل های کاتالیستی و محلول ها به روش اسپکترومتري نشر اتمی

  4.050.000 تومان